WYBIERZ WERSJĘ JĘZYKOWĄ: 

Zapytania ofertowe

Zapytanie nr 1
Opracowanie bazy danych potencjalnych klientów na rynku hiszpańskim - Pobierz
Termin składania ofert: do 17.02.2014

Zapytanie nr 2
Opracowanie bazy danych potencjalnych klientów na rynku francuskim - Pobierz
Termin składania ofert: do 17.02.2014

Zapytanie nr 3
Organizacja spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi w Hiszpanii - Pobierz
Termin składania ofert: do 17.02.2014

Zapytanie nr 4
Organizacja spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi we Francji - Pobierz
Termin składania ofert: do 15.07.2014

Zapytanie nr 5
Realizacja badania marketingowego metodą CAWI na rynku francuskim - Pobierz
Termin składania ofert: do 14.07.2014

Zapytanie nr 6
Realizacja badania marketingowego metodą CAWI na rynku hiszpańskim - Pobierz
Termin składania ofert: do 14.07.2014

Zapytanie nr 7
Usługa opracowania strategii wprowadzania usług VABANK BR na rynek hiszpański z uwzglednieniem analizy cyklu życia usługi oraz elementów wizualizacji - Pobierz
Termin składania ofert: do 15.07.2014

Zapytanie nr 8
Usługa opracowania strategii wprowadzania usług VABANK BR na rynek francuski z uwzglednieniem analizy cyklu życia usługi oraz elementów wizualizacji - Pobierz
Termin składania ofert: do 15.07.2014