WYBIERZ WERSJĘ JĘZYKOWĄ: 

Cennik

 

Wynagrodzenie miesięczne netto za prowadzenie Ksiąg rachunkowych dla spółek KSH:

 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych (brak dokumentów/zapisów księgowych) – 100,00 zł
 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych (do 40 zaksięgowanych pozycji) – 500,00 zł.
 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych (do 60 zaksięgowanych pozycji) – 800,00 zł.
 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych (do 80 zaksięgowanych pozycji) – 1.000 zł.
 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych (do 110 zaksięgowanych pozycji) – 1.200 zł.


Opłata za każdą zaksiegowaną pozycje powyżej określonego w punkcie e. limitu – 2 zł

Wynagrodzenie miesięczne netto za prowadzenie KPiR: od 200,00 PLN netto


Wynagrodzenie miesięczne netto za prowadzenie Kadr i Płac:

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej i rozliczeń ZUS wg zawartych umów o pracę – 35 zł za każdego pracownika.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej i rozliczeń ZUS wg zawartych umów zleceń i o dzieło – 20 zł za każdego pracownika.

 

Usługi dodatkowe wyceniane według stawek indywidualnych:

 • dojazd do klienta
 • udział podczas kontroli skarbowej lub  z ZUS, lub z PIP okresów nie objetych umową
 • zgłoszenie zmian w rejestrach-zmiana wspolknikow, prowadzenie korespondencji z KRS
 • dodatkowe zestawienia i arkusze kalkulacyjne np.:
 • wnioski kredytowe
 • zestawienie faktur niezapłaconych (zgodnie z ustawą)
 • zestawienie należności
 • sprawozdanie do GUS
 • pozostałe arkusze kalkulacyjne
 • konsultacje z doradcą podatkowym, licencjonowanym księgowym, biegłym rewidentem, prawnikiem lub notariuszem