WYBIERZ WERSJĘ JĘZYKOWĄ: 

Controlling

Świadczymy  usługi doradcze mające na celu systematyzowanie działań przedsiębiorstw tak aby osiągały pożądane wyniki przy optymalnym wykorzystaniu zasobów finansowych, ludzkich, rzeczowych i informacyjnych. Starając się zaspokoić potrzeby informacyjne naszych klientów opracowaliśmy system raportowania dzięki którym w dowolnym miejscu i czasie Klient może śledzić kondycje finansowo-majątkową firmy oraz monitorować budżetowanie kosztów i przychodów poprzez informację o stopniu wykonania zamierzonego planu w przedsiębiorstwie.

W zakres usługi zaliczamy:

  1. Opracowanie Strategii rozwoju przedsiebiorstwa, źródeł finansowania, optymalizacji finansowej
  2. Przygotowanie Biznes planu oraz studia wykonalności
  3. Dostosowywaniu Planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczej
  4. Przygotowanie raportów finansowych dla Zarządu
  5. Analiza i prognozy finansowe , kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
  6. Kontrola centrów przychodowo-kosztowych, analiza efektywności i odchyleń